سایر خبرها سایر سایت ها و خبرها پیش به سوی سیارات فراخورشیدی


پیش به سوی سیارات فراخورشیدی

گروهی از محققان ، نوعی وسیله درجه بندی بر اساس طول موج های نور با نامAstro-Comb ساخته اند تا تغییرات لحظه به لحظه در حرکت ستارگان که معلول سیارات در حال گردش است را بررسی کنند.در اکثر موارد ، سیارات فراخورشیدی به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند زیرا درخشندگی بسیار زیاد ستاره مانع این کار می شود اما تأثیر آنها به واسطه ی طیف بینی که طیف انرژی نور ستاره را تجزیه می کند قابل تشخیص می شود.

 

طیف بینی نه تنها ماهیت اتم های موجود در ستارگان را آشکار می سازد، بلکه به محققان این امکان را می دهد تا سرعت نزدیک شدن یا دور شدن ستارگان نسبت به زمین را که اثر دوپلر نام دارد محاسبه کنند.

 

هم اکنون روشهای طیف نگاری استاندارد می توانند حرکات ستارگان را مشخص کنند .در دانشگاه هاروارد این سرعت انتقال تا کمتر از یک متر در ثانیه نیز محاسبه شده تا موقعیت سیاره با دقت بیشتری محاسبه شود.محققان انتظار دارند که حتی با دقتی بیش از این ، سرعت انتقال را محاسبه کنند که اگر فن آوری آن در فعالیتهای تلسکوپهای بزرگی که در حال ساخت هستند به کار رود ، آشکار سازی سیارات زمین گون بیشتری میسر خواهد شد.

 

 

با چنین دیدگاهی ، محققان دانشگاه هاروارد وسیله ای با نام Astro-Comb ساختند.یک دستگاه لیزری ویژه که برای نشر نور  استفاده می شود.شکل این وسیله مانند دندانه های شانه می باشد .انرژی پالس های این اشعه لیزری شانه مانند ، شناخته شده است ، به طوریکه در سنجش انرژی نوری که از ستاره ای دور به دست می آید می توان از آن استفاده کرد.در نتیجه سرعت و دقت در طیف بینی افزایش می یابد.

 

این فن آوری در یک تلسکوپ متوسط در آریزونا مورد آزمایش قرار گرفته و به زودی در تلسکوپ بسیاربزرگتر ویلیام هرشل نیز نصب می شود.

 

منبع : universetoday

نوشته : parssky.com