آنچه که گذشت مهمترین عناوین خبری در سال 1387 ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ کک قدیمی ترین برخورد بین کهکشان ها را کشف کردند


ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ کک قدیمی ترین برخورد بین کهکشان ها را کشف کردند

 ستاره شناسان موفق شدند قدیمی ترین برخورد بین کهکشان ها را در جهان کشف کنند . در این برخورد که در ابتدای خلقت جهان اتفاق افتاده ،  خوشه ای از کهکشان های اولیه در هم ادغام شدند و کهکشان بسیار بزرگی را بوجود آورده اند .

 

این خوشه کهکشانی اولیه LBG-2377 نام دارد و فاصله آن از زمین  11.4 میلیارد سال نوری است ، کهکشانی بسیار بسیار دور در اعماق فضا ، در مرزهای کیهان ، در گذشته .

 این کهکشان غول پیکر  شاید اکنون به این شکل نباشد  زیرا تصویری که ما از آن می بینیم به 11.4 میلیارد سال پیش تعلق دارد . این کهکشان پنجره ایست به گذشته جهان قبل از اینکه منبسط شود و ماده در سرتاسر آن پخش گردد .

 

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ کک واقع در هاوایی موفق به تهیه این تصویر شدند . تصویری که برخورد کهکشان ها را در 2 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ نشان می دهد . این کشف قسمتی ار پروژه بزرگی است که به منظور کشف کهکشان های دور دست انجام می شود .

LBG-2377 بسیار درخشان است ، به گفته ستارشناسان برای دارا بودن این میزان از درخشندگی LBG-2377  باید جرمی معادل 10 برابر کهکشان راه شیری داشته باشد . این دورترین ادغام بین کهکشان های یک خوشه است که تاکنون کشف شده .

 

 

  منبع : abcnews