مولتی مدیا منابع سه بعدی


تکنیک مشاهده تصاویر سه بعدی
انواع تصاویر سه بعدی
انواع دوربین های سه بعدی
تاریخچه تصاویر سه بعدی
نحوه ایجاد تصاویر سه بعدی
(بر روی لینک زیر کلیک کنید)

             راهنمای مشاهده تصاویر سه بعدی

 

گالری تصاویر 3بعدی کیهان

(نیازمند عینک 3بعدی)

Anaglyph

گالری تصاویر 3بعدی مریخ

(نیازمند عینک 3بعدی)

Anaglyph

گالری تصاویر 3بعدی  گرافیکی

(نیازمند عینک 3بعدی)

Anaglyph

گالری تصاویر 3بعدی ماه

(نیازمند عینک 3بعدی)

Anaglyph

گالری تصاویر 3بعدی کیهان

Cross Vision

گالری تصاویر 3بعدی کیهان

Parallel Vision

گالری تصاویر 3بعدی مریخ و غیره

Parallel Vision

گالری تصاویر 3بعدی ماه

Parallel Vision