بازی های اکشن / بخش اول


نکاتی در اجرای بازی ها:

1- بر روی تصویر بازی مورد علاقه خود کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود.

2- کمی صبر کنید تا بازی به صورت کامل بارگذاری شود. بر روی تبلیغات ها کلیک نکنید چرا که شما را از محیط بازی خارج خواهند کرد.

3- در اکثر بازی ها باید کمی صبر کنید تا نوار PLAY GAME در گوشه سمت راست/پایین صفحه پر شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا وارد محیط بازی شوید.

4- در صورتی که در دفعه اول بازی اجرا نشد، صفحه را Refresh کنید.

 


بازی های اکشن / بخش اول

 ACTION GAMES / PART 1


 

Spaceblocks! Marathon

Spaceblocks! Marathon

 
 

Galactic 123 The Mission

Galactic 123 The Mission

 
 

Asteroescape

Asteroescape

 

Automaton 2015

Automaton 2015

 

GL²OO

GL²OO

 

RGB Shooter

RGB Shooter

 

Rocket Pop

Rocket Pop

 

Graviton X2

Graviton X2

 

Rush

Rush

 

Robot Alien Attack

Robot Alien Attack

Black Space

Black Space

 

Pinging Balloons

Pinging Balloons

 

Alien invaders

Alien invaders

 

Galactic 123 The Admiral

Galactic 123 The Admiral

 

Leptron

Leptron

 

Space Rocks

Space Rocks

 

War of the Words

War of the Words

 

Space Brawl

Space Brawl

 

The Incredible Space Game: Episode XXVI

The Incredible Space Game: Episode XXVI

 

SURVIVOR BACTERIA V2.1

SURVIVOR BACTERIA V2.1

Alloy Tengu 2

Alloy Tengu 2

 

Chilis From Mars

Chilis From Mars

 

Pixel Attack

Pixel Attack

 

Space Out

Space Out

 

Exodus

Exodus

 

Sassy Shapes

Sassy Shapes

 

Space Encounters

Space Encounters

 

空间邂逅

空间邂逅

 

Diamond Diver

Diamond Diver

 

RoX

RoX

Rocket Up

Rocket Up

 

Sling Bot

Sling Bot

 

Project Omega: Impossible Odds

Project Omega: Impossible Odds

 

Launch Code

Launch Code

 

Millennia Space Adventure

Millennia Space Adventure

 

Hover Bots

Hover Bots

 

Moon alert

Moon alert

 

Jump

Jump

 

Space Plate

Space Plate

 

Robo alien

Robo alien

Isis Strike

Isis Strike

 

Doom Patrol

Doom Patrol

 

Cat Astro Phi

Cat Astro Phi

 

Space Amoeba

Space Amoeba

 

Fever! Invaders

Fever! Invaders

 

Battery 1.5

Battery 1.5

 

Santa with a Shotgun

Santa with a Shotgun

Sentry Defense

Sentry Defense

 

Crafty Space

Crafty Space

 

Space Gufo

Space Gufo

Battery 0.99

Battery 0.99

 

Spin the World

Spin the World

 

HyperSpace Wars 4

HyperSpace Wars 4

 

Colorful Shooter: Bullet Hell

Colorful Shooter: Bullet Hell

 

Battle Star Collateral Damage

Battle Star Collateral Damage

 

Space Shooter

Space Shooter.

 

Stick Figure Smash (Christmas Edition)

Stick Figure Smash (Christmas Edition)

 

Space Mission Impossible

Space Mission Impossible

 

Survivosaur

Survivosaur

 

Defender of the Galaxy

Defender of the Galaxy

Chaos Invaders

Chaos Invaders

 

You Are the Missile

You Are the Missile

 

Flight of the Alien Smasher

Flight of the Alien Smasher

 

Protect Your Spaceship

Protect Your Spaceship

 

Space Colony

Space Colony

 

Spaceship

Spaceship

 

B-Type II

B-Type II

 

Space Prisoners

Space Prisoners

 

Asteroids Reinvented

Asteroids Reinvented

 

Meteors

Meteors

Shooter Game

Shooter Game

 

AsteroKill

AsteroKill

 

Planet champion

Planet champion

 

Asteroid Run 3D

Asteroid Run 3D

 

SAVE HALLOWEEN

zzoumvaders

zzoumvaders

 

Space Cranckers

Space Cranckers

 

The Last Future Soldier : Robot Wars

The Last Future Soldier : Robot Wars

 

Space Aggression

Space Aggression

Sempayo

Sempayo

 

Displacer

Displacer

 

The Crazy Ufo

The Crazy Ufo

 

Invader Void

Invader Void

 

Pumpkin Defense

Pumpkin Defense

 

The Crazy Ufo 2

The Crazy Ufo 2

 

Colour Commander

Colour Commander

 

Aceroids

Aceroids

 

Pumpkin Invasion

Pumpkin Invasion

 

Space Bomb

Space Bomb

Spazewalk 3000

Spazewalk 3000

 

invaders attack

invaders attack

 

Urban Defender

Urban Defender

 

Space Annihilation

Space Annihilation

 

Pixels Shooters Alpha

Pixels Shooters Alpha

 

Star Striker

Star Striker

 

The Tank Builder – Preview Edition

The Tank Builder - Preview Edition

 

asteroids zone

asteroids zone

 

ASTRO

ASTRO

 

Spaceballo

Spaceballo

Pixels shooters

Pixels shooters

 

Moon Cannon

Moon Cannon

 

Space invader classic

Space invader classic

 

Anti Invasion Fighter

Anti Invasion Fighter

 

Space Mission (English)

Space Mission (English)

 

Star Bomber

Star Bomber

 

Invasion

Invasion

 

The Bridge

The Bridge

 

Space Shooter

Space Shooter

 

Galaxy Invaders

Galaxy Invaders

LightFlight

LightFlight

 

Space Shoot Out

Space Shoot Out

 

Pixel Arcade

Pixel Arcade

 

Asteroids & Astronauts

Asteroids & Astronauts

 

fitted.

fitted.

 

Magnetic Planetary Defense One

Magnetic Planetary Defense One

 

Star Drift

Star Drift

 

Drastic Elastic

Drastic Elastic

 

Garbage Run

Garbage Run

 

SpacePilot Mobile

SpacePilot Mobile

Geni X Shooter

Geni X Shooter

 

Asteroids

Asteroids

 

Chaos Star

Chaos Star

 

Klingon Invasion

Klingon Invasion

 

GlueFO 3 (Chinese)

GlueFO 3 (Chinese)

 

Space Disposal

Space Disposal

 

Zegaloth Offensive

Zegaloth Offensive

 

SpaceMadness

SpaceMadness

 

Astro Bash – Episode 1.0

Astro Bash - Episode 1.0

 

Plower Space

Plower Space

The Algorithm Crew: Proving Ground

The Algorithm Crew: Proving Ground

 

Cybo Frosch

Cybo Frosch

 

ShellCore Command: Ep1

ShellCore Command: Ep1

 

Aurora

Aurora

 

Space mantra

Space mantra

 

Space Sniper

Space Sniper

 

Ace Invaders

Ace Invaders

 

Freq Fire

Freq Fire

 

Glitter

Glitter

 

Nebula Invaders

Nebula Invaders

XLR mini

XLR mini

 

Space Shapes

Space Shapes

 

Eridani

Eridani

 

Mine Link 2

Mine Link 2

 

Alien Planet – BloodLust Mochi ..

Alien Planet - BloodLust Mochi Edition

 

Giant Robot Ninja (from Outer Space) ..

Giant Robot Ninja (from Outer Space) VS. Zombie Pirates

 

Space Explorer

Space Explorer

Red Stars

Red Stars

 

Going the Distance 5

Going the Distance 5

 

Cybo Frog

Cybo Frog

Battle for Mars

Battle for Mars

 

Cluster Chaos

Cluster Chaos

 

GlueFO 3: Asteroid Wars

GlueFO 3: Asteroid Wars

 

Martian Mayhem 2

Martian Mayhem 2

Bubble Defense

Bubble Defense

 

Star Force- Asteroid Belt

Star Force- Asteroid Belt

 

Space Rocks

Space Rocks

 

MusicShooter

MusicShooter

 

Tyrian : TD – Level 2

Tyrian : TD - Level 2

 

Asteroid Interceptor

Asteroid Interceptor

UFO Ride

UFO Ride

 

RRoD The Game

RRoD The Game

 

Frontal Strike

Frontal Strike

 

Waspy the fruit liberator

Waspy the fruit liberator

 

Space Runner

Space Runner

Space Out

Space Out

 

Asteroid Field

Asteroid Field

 

Tyrian: TD

Tyrian: TD

 

Lunar Race

Lunar Race

 

Deadly 360

Deadly 360

Shooto

Shooto

 

Unknown Sector

Unknown Sector

 

Space Destroyer

Space Destroyer.

 

Paper Warfare

Paper Warfare

 

Moo Cab

Moo Cab

 

Alien Ships

Alien Ships

 

Galapong

Galapong

 

Gravitee Wars

Gravitee Wars

 

Destroy The Invaders

Destroy The Invaders

 

Pathillogical

Pathillogical

Space Trophy: Survival

Space Trophy: Survival

 

AstroShoot

AstroShoot

 

Asteroids Strike Back

Asteroids Strike Back

 

Project NewMoon

Project NewMoon

 

SpaceCupid

SpaceCupid

 

OBL: One Button Left

OBL: One Button Left

 

Asteroidase

Asteroidase

 

Planet Survival

Planet Survival

 

Starmageddon

Starmageddon

 

SpaceBall

SpaceBall

Spasi Impakt 1.00

Spasi Impakt 1.00

 

Dead Orbit

Dead Orbit

 

Energy Orb

Energy Orb

 

Clone Effect

Clone Effect

 

Pixel Attack

Pixel Attack

 

Asteroids Remix

Asteroids Remix

 

QuarkStar

QuarkStar

 

Space War

Space War

 

Gray Attack

Gray Attack

Space Madness

Space Madness

Space Crusher

Space Crusher

 

Going the Distance 2: OMGITSTOOLATE

Going the Distance 2: OMGITSTOOLATE

 

Space Out

Space Out

 

Adrenaline

Adrenaline

 

Endless Space Defense

Endless Space Defense

 

BombDefender

BombDefender

 

Uh Oh! Flying Saucers!

Uh Oh! Flying Saucers!

 

Lunar Lander

Lunar Lander

 

Lama Glama

Lama Glama

 

Plane Hunter

Plane Hunter

Space highway

Space highway

 

space & arrows

space & arrows

 

Space Cows

Space Cows

 

Zap Aliens by FlashGamesFan.com

Zap Aliens by FlashGamesFan.com

 

Space Fury

Space Fury

 

Manic Shot 3

Manic Shot 3

 

Cosmic Rocks

Cosmic Rocks

 

2012: THE LAST FIVE DAYS

2012: THE LAST FIVE DAYS

 

Galaxy Quest

Galaxy Quest

 

Hopyon

Hopyon

Space Dodger

Space Dodger

 

Flash Invaders

Flash Invaders

 

Star Wings

Star Wings

 

Galactic 123 Solicania

Galactic 123 Solicania

 

Galactic 123 Troublemakers

Galactic 123 Troublemakers

 

Galactic 123 The Deserter

Galactic 123 The Deserter

 

A Space Adventure

A Space Adventure

 

Defroids

Defroids

 

Space Infinity

Space Infinity

Space Sieged!

Space Sieged!

Planet Bomber

Planet Bomber

 

OopsAUfo

OopsAUfo

 

Nebula Invaders 2

Nebula Invaders 2

 

Alien Incursion Survival

Alien Incursion Survival

 

Rocket 1

Rocket 1

 

8bit little killer

8bit little killer

 

Astro Monkey

Astro Monkey

 

Breakout Christmas

Breakout Christmas

 

Gravi-Dual of Planet Tyonda

Gravi-Dual of Planet Tyonda

 

Star Ship Fighter : Space Wars

Star Ship Fighter : Space Wars

Tales of the Demon Lords: ..

Tales of the Demon Lords: Picardon's Galactic Campaign

 

High Vaultage

High Vaultage

 

Evil Asteroids 2

Evil Asteroids 2

 

rocket 2

rocket 2

 

IKARUS

IKARUS

 

R4CE 2078

R4CE 2078

 

Intruders

Intruders

 

Dead Metal Remix

Dead Metal Remix

 

Space Explorer Game

Space Explorer Game

 

space evasion

space evasion

Meteor Storm 2

Meteor Storm 2

 

space destroyer

space destroyer

 

Galactic 123 Pirates

Galactic 123 Pirates

 

SpaceSurvivors

SpaceSurvivors

 

Space Fighter

Space Fighter

 

Jet Pack Man

Jet Pack Man

 

Star Pirates

Star Pirates

 

Dshield Defender

Dshield Defender

 

UltraSuperAwesome Space

UltraSuperAwesomeSpaceShooterWithEnemyWavesThatGoPewPew

 

10th Dimension

10th Dimension

Corebound

Corebound

 

Star Drill

Star Drill

 

Kawaii Battle

Kawaii Battle

 

Velocity blaster

Velocity blaster

 

Aliens are coming!

Aliens are coming!

 

Space Fighter

Space Fighter

 

Galactic 123 The Droid Army

Galactic 123 The Droid Army

 

Galactic 123 Empire

Galactic 123 Empire

 

Cydonia Valley

Cydonia Valley

 

Anunnaki Returns

Anunnaki Returns

Alien Hunter

Alien Hunter

 

BrickAdventure

BrickAdventure

 

EarthShock

EarthShock

 

Jumper

Jumper

Invaders from Space

Invaders from Space

 

Astronoid

Astronoid

 

Star Pirate

Star Pirate

 

Baby vs Alien

Baby vs Alien

O.D.D.

O.D.D.

 

Labyrinth iXi

Labyrinth iXi

Infinity Space

Infinity Space

 

60 Seconds: Asteroids

60 Seconds: Asteroids

 

60 Second Space Amazon

60 Second Space Amazon

 

Penguins From Space!

Penguins From Space!

 

DeflectoBall

DeflectoBall

 

Scylla StarFighter

Scylla StarFighter

 

Space Race

Space Race

 

The Fleet

The Fleet

 

Astro

Astro

 

Outerspace Fury

Outerspace Fury

InfestedSpace

InfestedSpace

 

Meteoroid

Meteoroid

 

PhobosX

PhobosX

 

S.T.O.H.

S.T.O.H.

 

Eternal Blast

Eternal Blast

 

Mission Freedom

Mission Freedom

 

UFO Ride 2

UFO Ride 2

 

Scorched Cosmos

Scorched Cosmos

 

Turtle Of Thames

Turtle Of Thames

 

Hunting On The Mars

Hunting On The Mars

Endless StarCraft

Endless StarCraft

 

Penguins From Space! 2

Penguins From Space! 2

 

Rocket Game

Rocket Game

 

Moon delivery

Moon delivery

 

Space Explorer: Asteroids Belt

Space Explorer: Asteroids Belt

 

Universe destruction: Ceres mission

Universe destruction: Ceres mission

 

Unreal maze

Unreal maze

Kamikaze space

Kamikaze space