بازی های ماجراجویی


نکاتی در اجرای بازی ها:

1- بر روی تصویر بازی مورد علاقه خود کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود.

2- کمی صبر کنید تا بازی به صورت کامل بارگذاری شود. بر روی تبلیغات ها کلیک نکنید چرا که شما را از محیط بازی خارج خواهند کرد.

3- در اکثر بازی ها باید کمی صبر کنید تا نوار PLAY GAME در گوشه سمت راست/پایین صفحه پر شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا وارد محیط بازی شوید.

4- در صورتی که در دفعه اول بازی اجرا نشد، صفحه را Refresh کنید.

 


بازی های ماجراجویی

ADVENTURE GAMES


 

Alien shooter

Alien shooter

 

Loucos por aventura

Loucos por aventura

 

Wibo the Fabulous

Wibo the Fabulous

 

Flamey

Flamey

 

Robot Mom

Robot Mom

 

Gravistation 2

Gravistation 2

Space Mission (Spanish)

Space Mission (Spanish)

 

Asteroide dodge (English)

Asteroide dodge (English)

 

The Dreamerz

The Dreamerz

 

Cute Cosmic Collector

Cute Cosmic Collector

 

Alien Ship Escape

Alien Ship Escape

 

Crimson Planet

Crimson Planet

 

Sneaky In Space

Sneaky In Space

 

Zero-gravity Pong

Zero-gravity Pong

 

Choose Your Game

Choose Your Game

 

Gravistation

Gravistation

Astro Dog

Astro Dog

 

Orbity

Orbity

 

space jigsaw

space jigsaw

 

space mision

space mision

 

space station III

space station III

 

mision control

mision control

 

Galaxy Jumper

Galaxy Jumper

 

SpaceSaver

SpaceSaver

 

Space Dexterity

Space Dexterity

 

Joe the Alien

Joe the Alien

SpaceShip Combat Force

SpaceShip Combat Force
 

Super Space Roller

Super Space Roller

 

3d collector

3d  collector

 

Bring Me Home Level Pack

Bring Me Home Level Pack

 

Crazy Lander

Crazy Lander

 

space ace delta

space ace delta

 

Space Tile Game

Space Tile Game

 

SpaceBall 2

SpaceBall 2

 

OnlyWars

OnlyWars