دانه‌هاي بيلي (تسبيحدانهاي بيلي) (Baily's Beads)

دانه‌هاي بيلي چیست؟ دانه های بیلی نقاط درخشاني از نورند كه در خلال يك خورشيد گرفتگي كامل، اطراف خورشيد رويت مي‌شوند. آنها به صورت يك رشته دانه‌هاي سفيد مشتعل به نظر مي‌رسند. اين دانه‌ها براي لحظاتي قبل يا بعد از اين كه خورشيد كاملاً تاريك گردد، بر روي لبه‌هاي تاريك قرص ماه ديده مي‌شوند. آنها به علت تابش نور خورشيد بر دره‌هاي موجود در لبه ماه به وجود مي‌آيند.

دانه‌هاي بيلي به افتخار اخترشناس انگليسي فرانسيس بيلي كه در سال 1836 آنها را ديد، نامگذاري شدند.

منبع :  www.noojum.com