اخترشناسي بالوني (balloon astronomy)

اخترشناسي بالوني چیست؟ اخترشناسي بالونينوعي اخترشناسي است كه در آن مطالعات بر پايه وسايلي كه توسط بالن‌ها به هوا فرستاده مي‌شوند، استوار است. اين وسايل مي‌توانند اجرام آسماني را از ارتفاعي بالغ بر 27400 متر در بالاترين طبقات هوا مشاهده كنند. در آن ارتفاع آنها مي‌توانند تشعشعاتي را كه از اجرام موجود در جهان مي‌آيند و جو زمين مانع رسيدن آنها به زمين مي‌شود، مشاهده كنند.

اخترشناسي بالوني تا حدود زيادي جاي خود را به استفاده از ماهواره‌ها و تحقيقات فضايي داده است.

منبع :  www.noojum.com