ذنب (deneb)

ذنب چیست؟ ذنب مهمترين ستاره در صورت فلكي دجاجه يا قو است. اين ستاره يكي از درخشانترين ستارگان در آسمان با قدر 3/1 است. با دو ستاره كركس و عقاب (سنر واقع و نسر طائر) ذنب شكلي به نام مثلث تابستاني مي‌سازد. در سال 1975 ميلادي يك نواختر در صورت فلكي دجاجه با  روشنايي خيره كننده‌اي مي‌درخشيد و براي دو روز از ذنب درخشانتر به نظر مي‌رسيد.

ذنب ستاره‌اي درخشان است كه در نيمكره شمالي قرار دارد.

منبع :  www.noojum.com