ضد ماده

آ, ا, ب, پ, ت, ث, ج, چ, ح, خ, د, ذ, ر, ز, ژ, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ک, گ, ل, م, ن, و, ه, ي

ضد ماده : ضد ماده نوعي از ماده است. ذرات تشكيل دهنده ضد ماده كاملاً ضد ذرات معمولي هستند. يك ماده معمولي از الكترونها، پروتونها و نوترونها ساخته مي شود. ضد ماده از پوزيترون، ضد پروتون و ضد نوترون ساخته شده است. ذره‌ها و ضد ذره‌ها بار الكتريكي معادل ولي  مخالف هم دارند.

اگر ماده معمولي و ضد ماده با هم برخورد كنند يكديگر را نابود نموده و تماماً تبديل به انرژي مي‌شوند.

منبع :  www.noojum.com