سایر معرفی سایر سایت ها

تعداد نمایش 
تعداد وب لینک بازدیدها
41   Link   سایت Aavso
سایت خبری از تغییرات درخشندگی اجرام آسمانی
1478
42   Link   سایت STSI
سازمان علمی تلسکوپ های فضایی
1492
43   Link   سایت EDP Sciences
سایت جامعی از اخبار و مقالات علمی و نجومی
1393
44   Link   سایت Xray cambridge
مرکز ستاره‌شناسی اشعه‌ی X در دانشگاه کمبریج
1500
45   Link   سایت SpectraShift
پروژه جستجوی سیارات ماورائ منظومه شمسی
1435
46   Link   سایت Planetary
جامعه نجومی ، مکانی برای تحلیل اکتشافات فضایی آینده
1530
47   Link   سایت Physlink
اخبار به روز فیزیک و نجوم
1517
48   Link   سایت MoonSociety
سایتی راجع به ماه و مسائل مربوط به آن
2567
49   Link   سایت ESO
سازمان اوپایی تحقیقات نجومی و ستاره شناسی
1770
50   Link   سایت Earth's Magnetosphere
کشف فیلدهای مغناطیسی زمین
1276
51   Link   سایت Exoplanets
سایتی در ارتباط با حیات فرازمینی و سیاراتی خارج از منظومه شمسی
1412
52   Link   سایت Messier Catalog
سایتی در ارتباط با اجرام مسیه
1594
53   Link   سایت IAU
اتحادیه بین الملی نجوم
1608
54   Link   سایت Impact Arc
سایتی در ارتباط با سیارک ها و ستاره های دنباله دار متعلق به ناسا
1429
55   Link   سایت Planetquest
این سایت فوق العاده که زیرمجموعه ای از سایت ناسا به شمار می آید به مسائلی از قبیل اکتشافات سیاره ای می پردازد
1289
56   Link   سایت NinePlanets
سایت تخصصی در ارتباط با سیارات منظومه شمسی
1634
57   Link   سایت USNO
رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا
1605
58   Link   سایت SpaceRef
اخبار ستاره شناسی و هوافضا
1822
59   Link   سایت SpaceFlight Now
منبع مناسبی برای آگاهی از آخرین خبرهای فضا
1912
60   Link   سایت Eurekalert
اخبار طبقه بندی شده فضا و ستاره شناسی
1457
صفحه 3 از 4