سایر معرفی سایر سایت ها

تعداد نمایش 
تعداد وب لینک بازدیدها
41   Link   سایت Aavso
سایت خبری از تغییرات درخشندگی اجرام آسمانی
1795
42   Link   سایت STSI
سازمان علمی تلسکوپ های فضایی
1725
43   Link   سایت EDP Sciences
سایت جامعی از اخبار و مقالات علمی و نجومی
1578
44   Link   سایت Xray cambridge
مرکز ستاره‌شناسی اشعه‌ی X در دانشگاه کمبریج
1681
45   Link   سایت SpectraShift
پروژه جستجوی سیارات ماورائ منظومه شمسی
1611
46   Link   سایت Planetary
جامعه نجومی ، مکانی برای تحلیل اکتشافات فضایی آینده
2012
47   Link   سایت Physlink
اخبار به روز فیزیک و نجوم
1819
48   Link   سایت MoonSociety
سایتی راجع به ماه و مسائل مربوط به آن
2804
49   Link   سایت ESO
سازمان اوپایی تحقیقات نجومی و ستاره شناسی
2168
50   Link   سایت Earth's Magnetosphere
کشف فیلدهای مغناطیسی زمین
1423
51   Link   سایت Exoplanets
سایتی در ارتباط با حیات فرازمینی و سیاراتی خارج از منظومه شمسی
1847
52   Link   سایت Messier Catalog
سایتی در ارتباط با اجرام مسیه
1720
53   Link   سایت IAU
اتحادیه بین الملی نجوم
1886
54   Link   سایت Impact Arc
سایتی در ارتباط با سیارک ها و ستاره های دنباله دار متعلق به ناسا
1569
55   Link   سایت Planetquest
این سایت فوق العاده که زیرمجموعه ای از سایت ناسا به شمار می آید به مسائلی از قبیل اکتشافات سیاره ای می پردازد
2178
56   Link   سایت NinePlanets
سایت تخصصی در ارتباط با سیارات منظومه شمسی
1783
57   Link   سایت USNO
رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا
1756
58   Link   سایت SpaceRef
اخبار ستاره شناسی و هوافضا
3068
59   Link   سایت SpaceFlight Now
منبع مناسبی برای آگاهی از آخرین خبرهای فضا
2093
60   Link   سایت Eurekalert
اخبار طبقه بندی شده فضا و ستاره شناسی
1621
صفحه 3 از 4