بازی های پازل


نکاتی در اجرای بازی ها:

1- بر روی تصویر بازی مورد علاقه خود کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود.

2- کمی صبر کنید تا بازی به صورت کامل بارگذاری شود. بر روی تبلیغات ها کلیک نکنید چرا که شما را از محیط بازی خارج خواهند کرد.

3- در اکثر بازی ها باید کمی صبر کنید تا نوار PLAY GAME در گوشه سمت راست/پایین صفحه پر شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا وارد محیط بازی شوید.

4- در صورتی که در دفعه اول بازی اجرا نشد، صفحه را Refresh کنید.

 


بازی های پازل

PUZZLE GAMES


 

Jigsaw: Cloister Well

Jigsaw: Cloister Well
 

Nano Recon

Nano Recon

 

Astronaut Jigsaw

Astronaut Jigsaw

 

Match Invaders

Match Invaders

 

Space Light Out: Master Pack

Space Light Out: Master Pack

 

Bring Me Home: New Levels

Bring Me Home: New Levels

 

Deep Space

Deep Space

 

Bring Me Home demo

Bring Me Home demo

 

Dawn of the Hulker

Dawn of the Hulker

 

Nebula Warriors

Nebula Warriors

Lost Worlds 2 Puzzle Series

Lost Worlds 2 Puzzle Series

 

Star Snatchers

Star Snatchers

 

The Life Ark

The Life Ark

 

Alien Police of the Chronic Fellow

Alien Police of the Chronic Fellow

 

Unusual suspects

Unusual suspects

 

Web Jigsaw

Web Jigsaw

 

Cosmic Fisher

Cosmic Fisher

 

Galactic Gems

Galactic Gems

 

Leo’s Slide Puzzle Series – ..

Leo's Slide Puzzle Series - Earth

Little Rocket

Little Rocket

 

Station Defender

Station Defender

 

lighitng space

lighitng space

 

Space Sokoban 3D

Space Sokoban 3D

 

A day in the Moon

A day in the Moon

 

Pathillogical: Level Pack

Pathillogical:  Level Pack

 

Very hard space Jigsaw

Very hard space Jigsaw

 

Match-it 3D

Match-it 3D

 

Grey Level

Grey Level