بازی های تیراندازی


نکاتی در اجرای بازی ها:

1- بر روی تصویر بازی مورد علاقه خود کلیک کنید تا صفحه مربوط به آن باز شود.

2- کمی صبر کنید تا بازی به صورت کامل بارگذاری شود. بر روی تبلیغات ها کلیک نکنید چرا که شما را از محیط بازی خارج خواهند کرد.

3- در اکثر بازی ها باید کمی صبر کنید تا نوار PLAY GAME در گوشه سمت راست/پایین صفحه پر شود، سپس بر روی آن کلیک کنید تا وارد محیط بازی شوید.

4- در صورتی که در دفعه اول بازی اجرا نشد، صفحه را Refresh کنید.

 


بازی های تیراندازی

SHOOTING GAMES


 

The Invaders

The Invaders

 

Planet Defender

Blowing Pixels Planet Defender

 

Ice Aliens

Ice Aliens

 

Alpha 16

Alpha 16

 

Space Rocks

Space Rocks

 

Battle Frame

Battle Frame

Color War

Color War

 

Mars Invaders

Mars Invaders

 

Devilish Invaders

Devilish Invaders

 

Star Blaster

Star Blaster

 

SpaceDefense

SpaceDefense

 

Battery

Battery

 

 Polygon Destroyer

Ultimate Polygon Destroyer

 

Webcade Shooter

Webcade Shooter

 

Save the Earth

Save the Earth

 

Giraffamancer

Giraffamancer

Invaders From Space 

Invaders From Space (in Anaglyph 3D)

 

GoldenSpace

GoldenSpace

 

Void

Void

 

Space Battle

Space Battle

 

AstroBlast

AstroBlast

 

TimeZone

TimeZone

 

Earth Defenders

Earth Defenders

 

Ancient Terminator

Ancient Terminator

 

Invasion of the Planet 

Invasion of the Planet Snackers

 

Meteor Shower

Meteor Shower

crazy, crazy west

crazy, crazy west

 

Retro Commander

Retro Commander

 

B-Type

B-Type

 

Space Rocks

Space Rocks

 

UFO SHOOTER GAME

UFO SHOOTER GAME

 

Circles Circling Circle

Circles Circling Circle
 

Asteroid Storm

Asteroid Storm

 

Bullet For My Life

Bullet For My Life

 

USOs

USOs

 

Space Shooter

Space Shooter

Armada V

Armada V

 

Retro Aliens Attack

Retro Aliens Attack: Master Play

 

60 Seconds Invasion

60 Seconds Invasion

 

Planet Defender 

Blowing Pixels Planet Defender Arcade

 

Starmada

Starmada

 

SPACE BACKGROUND

A SPACE BACKGROUND GAME

 

UV437

UV437

 

Are those asteroids?

Are those asteroids?

 

Space Galaxy

Space Galaxy