سایر تلویزیون ناسا/ کانال آموزش


تلویزیون ناسا/ کانال آموزش

در اینجا می توانید برنامه های کانال آموزشی تلویزیون ناسا را به طور مستقیم مشاهده نمایید. 

 

 

توجه کنید که اگر از اینترنت های با سرعت پایین استفاده می کنید ممکن است قادر به مشاهده تلویزیون ناسا نباشید و یا تصویر را به صورت ناقص دریافت نمایید.

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران