سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: زاویه حلقه های زحل


ابزار نجومی: زاویه حلقه های زحل

این ابزار زاویه حلقه های سیاره زحل را بر اساس تاریخ تعیین شده توسط شما محاسبه نموده و به زیبایی در تصویر نمایش می دهد. 

 

 

راهنمای استفاده: پس از تعیین تاریخ بر حسب روز، ماه، سال و ساعت مورد نظر، بر روی دکمه Submit کلیک نمایید. در تصویر حاصله می توانید زاویه دید حلقه های زحل را مشاهده نمایید.

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران