سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین جدول اجرام نزدیک به زمین


جدول اجرام نزدیک به زمین

این جدول که به طور مرتب از طرف سایت رسمی ناسا به روز رسانی می شود، موقعیت و داده های مربوط به اجرام نزدیک به زمین را نمایش می دهد. این جدول برای رصدگرانی که علاقه مند به مشاهده و پیگیری اجرام نزدیک به زمین هستند بسیار سودمند است.

 

 

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران