سایر ابزارهای نجوم ابزارهای آنلاین ابزار نجومی: اطلاعات دنباله دار های دوره ای


ابزار نجومی: اطلاعات دنباله دار های دوره ای

این ابزار جزئیات، موقعیت و قدر محاسبه شده از دنباله دارهای دوره ای و شماره گذاری شده را در تاریخ تعیین شده توسط کاربر نمایش می دهد. (یک دنباله دار دوره ای، دنباله داری است، که در مداری نزدیک به زمین در فواصل زمانی منظمی در حال چرخیدن است.)

 

 

 

 

راهنمای استفاده: پس از تعیین تاریخ بر اساس روز، ماه ، سال و ساعت، بر روی دکمه Submit کلیک نمایید.

Name = نام دنباله دار

Distance = فاصله

Right Ascension = بعد

Declination = میل

Magnitude = قدر

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران