خورشید امروز

در ادامه این مطلب جدیدترین تصاویر از خورشید را می بینید. برای دیدن هر تصویر با کیفیت بالا بر روی آن کلیک کنید. این تصاویر به صورت روزانه و خودکار از طرف رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا (Solar Dynamics Observatory) به روز رسانی می شوند.

 

 
 
 
 
 
 

AIA 4500

AIA 211, 193, 171

AIA 304, 211, 171

 
 

AIA 094, 335, 193

AIA 171 & HMIB

HMI Magnetogram

 
 

HMI Colorized Magnetogram

HMI Intensitygram - colored

4096  2048  1024  512

HMI Intensitygram - Flattened

 
 
 

HMI Intensitygram

4096  2048  1024  512

HMI Dopplergram

4096  2048  1024  512
 
 
 

EVE Diodes 3-day plot

 
 
 

GONG Calibrated Farside Map

 
 
 

HMI Calibrated Farside Map

 
 
 

EUVI / AIA 195 Stonyhurst Heliographic

 

 سایت نجوم ایران

از سری ابزارهای کاربردی در سایت نجوم ایران