مقالات همه مقالات کهکشان سوبارو


کهکشان سوبارو

تصاویر فراسرخ خوشه XMMU J2235.3-2557  سوبارو، این کهکشان را در فاصله ای نشان می دهد که به 65 درصد از زمان بیگ بنگ فاصله دارد. البته تحقیقات تازه بر دیدگاه موجود در مورد شکل گیری کهکشان های سنگین در کائنات که گویا اول بصورت کوچک بوجود آمده و بعد با جذب ماده هایی که در نزدیک کهکشان در چرخش بوده بزرگ شده اند، شک ایجاد می کند.

یک تیم از اخترشناسان بین المللی می گوید که  با دقت نگریستن به این کهکشان عظیم که به معنی نگریستن به زمان انفجار بزرگ یا بیگ بنگ است معلوم می شود که از همان پیدایش این کهکشان های عظیم به همین صورت بوده و تا هنوز چنین بزرگ باقی مانده اند.

تیم تحقیقاتی با استفاده از بزرگترین تلسکوپ نوری در جهان، این کهکشان را سوبارو نامیدند (که به زبان جاپانی به معنی خوشه پروین است).

آنها به درخشانترین خوشه ها در مرکز این خوشه کهکشانی نگریستند. کهکشان های سنگین یا پرجرم مرکب از تعداد جداگانه کهکشان های بیضی درخشان اند که سنگینی و درخشندگی آنها به مثابه یک شمع درخشان در کیهان شناسی به کار می رود.

با تحلیل نور منتشر شده از این کهکشان ها، اخترشناسان بصورت موثر آنها را وزن نموده و دریافتند که علیرغم تغذیه از کهکشان های کوچک، کهکشان های سنگین با گذشت 9 میلیارد سال هنوز هم وزن شان بیشتر نشده است. در این کائنات که عمر آن به 13.7 میلیارد سال میرسد، سنگین ترین کهکشان ها با گذشت 9 میلیارد سال بر وزن خود اضافه نکرده اند. با توجه به عمر کائنات پرسیده می شود که چگونه این کهکشان ها در چند میلیارد سال اول پیدایش کائنات این قدر سنگین شده اند.

پیش بینی های فعلی با استفاده از شبیه سازی های کمپیوتری نشان میدهد که این کهکشان ها در آن زمان باید فقط 20 درصد وزن خود را داشته باشند، بنابرین بخاطر رسیدن به چنین وزن بزرگ، رشد این کهکشان ها حتمأ در مقایسه با تصور و نظریه های قبلی باید بسیار سریع باشد.

اما گمان میرود که در همان اوایل شکل گیری کائنات یک کهکشان عظیم دیگر بر سر این کهکشان سقوط نموده است.

منبع :universe today

ترجمه از سایت Kabulsky.com

آخرین بروز رسانی ( جمعه, 21 فروردين 1388 ساعت 02:51 )