مقالات همه مقالات دانشمندان آریزونا: شاید ما از مریخ آمده باشیم


دانشمندان آریزونا: شاید ما از مریخ آمده باشیم

اگر چه تا هنوز در مورد منشاء پیدایش انسان فکر میکنیم، اما می توان تصور کرد که اجداد میکروبی ما از مریخ به زمین آمده باشند. اقای جی میلوش از دانشگاه اریزونا در توسکانی یک توضیح باوردکردنی زمین شناختی در مورد این ادعا دارد.  شهاب سنگ ها . به گفته او تبادل زیستی (بیولوژیکی) میان سیارات منظومه شمسی ما نه تنها امکان پذیر بلی اجتناب ناپذیر استف زیرا شهاب سنگ ها میان سیارات تبادله می شوند. پس بدین معنی که ممکن است حیات در مریخ بوجود آمده و سپس توسط شهاب سنگ ها به زمین سفر نموده باشند.

 جی مولیش از آزمایشگاه سیارات و ماه دانشگاه اریزونا.

آقای میلوش – پژوهشگری که برای مدت طولانی  تحولات زمین شناختی را در تمام اشکال آن مطالعه نموده. تحقیقات او برای رد نظریه تشکیل ماه و برای نظریه پیشرفته در مورد اینکه دایناسور ها در 65 میلیون سال در اثر برخورد یک سنگ آسمانی نابود شدند، بسیار موثر بود.

او می گوید مریخی به مدت چند میلیارد سال زمین را توسط شهاب سنگ ها بمباردمان نموده که در نتیجه دروازه ها را بروی سفر میکروب های آن زمان از مریخ به زمین باز نموده است. زمین بطور پراگنده مورد بمباردمان سنگ های سرگردان در حال پرواز قرار گرفته و شاید بعضی از این سنگ ها که حامل میکروب بودند، به سوی سیاره سرخ رفته باشند.

او می گوید میکانیزم های که توسط آن مریخ می تواند سنگ های عظیمی را از سطح اش به فضا پرتاب کند، حالا برای ما مشخص شده. بر اساس توضیحات او موجی ضربتی از دهانه برخوردی با سرعت بالاتر از سرعت صوت بر می خیزد و با سطح سیاره طوری برخورد می کند که اجازه فرار مواد را با فشار کم اما با سرعت بالا می دهد.

به قول او مواد کمتر آسیب دیده با سرعت خیلی زیاد، در واقع شرایطی است ه در آن موجودات میکروبی یا کوچک می تواند زنده بمانند.

دانشمندان شواهدی دارند که بر اساس آن میکروب های زمینی برای چند سال در فضا زنده می مانند. وقتی فضانوردان آپولوی 12 بر سطح ما فرود آمدند، آنها کمره (دوربین) یک ماه نشین بدون سرنشین را که حدود سه سال قبل به آنجا فرستاده شده بود، برداشتند و متوجه شدند که میکروب های زمینی که با هوای سرد آمیزش داشتند در داخل صندوق کمره زنده مانده بودند.

در ضمن دانشمندان شواهدی دارند که نشان می دهد میکروب ها به مدت هزارن یا حتی صد ها هزار سال؛ زمانیکه سراسر زمین را یخ پوشانیده بود زنده مانده بودند، اما زنده ماندن میکروب ها به مدت طولانی در فضا به علت بمباردمان نور فرابنفش و تابش های کیهانی غیر ممکن است.

 

آقای مولش می داند که دانشمندان تا هنوز شواهی دال بر این گونه تبادله میان زمین و مریخ ندارند اما علم به کشف رد پای مواد آلی یا موجودات اولیه نزدیک و نزدیکتر می شوند. 

ترجمه سایت آسمان کابل

منبع : universetoday.com