مقالات همه مقالات خوشه ها به صدای زمین گوش می دهند


خوشه ها به صدای زمین گوش می دهند

شاید اولین چیزی که یک موجود بیگانه از یک سیاره دور می خواهد در مورد زمین بشوند، صدای این سیاره که شبیه صدای جیر جیرک هاست، می باشد. این صدا ها با شفق های قطبی همراه می باشد. حالا سفینه های خوشه ای سازمان فضایی اروپا می خواهد به دانشمندان بفهماند که این امواج چگونه بوجود می آیند و چگونه با گوش دادن به صدای سیارات دنیا های بیگانه را کشف کنند.  دانشمندان  این تابش یا امواج رادیویی را تابش کیلومتریک شفقی می نمامند این صدا ها در اثر برخورد ذرات خورشیدی با سطح بالایی اتموسفیر زمین بوجود می آید که در نتیجه شفق های درخشانی را در زیر آسمان بوجود می آورند. برای چندین دهه، اخترشناسان فکر می کردند که این امواج رادیویی در یک مخروط بسیار بزرگ به فضا پرتاب شده.

 

 اما به پاس مأموریت سفینه های خوشه ای اخترشناسان حالا فهمیدند که این تصور غلط است.

 

با تحلیل 12 هزار انتشار جداگانه تابش کیلومتریک شفقی یک تیمی از اخترشناسان مشخص نمودند که این تابش ها در یک صفحه باریک به فضا پخش می شود. این مسئله شبیه گذاشتن یک ماسک در برابر یک چراغ قوه (چراغ دستی) با یک شکاف کوچک در وسط آن برای تابش نور می باشد.

 

حالا دانشمندان به خوبی می دانند که این تابش ها از کجا می آیند. تابش های کیلومتریک شفقی از سال 1970 بدیسنو توسط سفینه های فضایی کشف شده بود. اما یونسپهر یا پوشش آیونی زمین مانع رسیدن آن به زمین می شود. البته این ممانعت بسیار خوب است در غیر آن مانع تمام ارتباطات رادیویی ما در زمین می گردید. این امواج ده هزار بار از هر نوع موج رادیویی نظامی قویتر است. وقتی شفق های قطبی بوجود می آید در واقع امواج کیلومتریک شفقی می تابد. سفینه های که از دیگر سیارات منظومه شمسی دیدن نمودند، این امواج را در شفق های سیاره مشتری و زحل نیز متوجه شدند.

 

 
مأموریت خوشه ای که از چهار سفینه تشکیل شده، به شکلی پرواز می کنند که امکان تشکیل یک خوشه را در زمان تابش امواج کیلومتریک به دانشمندان می دهند. سپس با استفاده از این اطلاعات دانشمندان نقطه تابش امواج را اندازه گیری میکنند.


هر چند برای کشف این امواج در سیارات بیرونی به تلسکوپ های رادیویی بزرگتر نیاز داریم، ولی این ابزار در حال طراحی می باشند. وقتی این گونه سیارات کشف شود، آنگاه دانشمندان گوش می دهند که این امواج چه زمانی منتشر و کی خاموش می شود و در نتیجه می فهمند که یک دور کامل سیاره بدور خودش چقدر زمان می برد.


در ضمن این روش برای کشف میدان مغناطیسی دیگر ستاره ها که میدان مغناطیسی شان هزاران بار قوی تر از خورشید است، نیز موثر می باشد. ستاره ها هم امواج کیلومتریک شفقی مشابه آنچه کشف شده تولید می کنند.

 

این دستاورد یک موفقیت عمده علمی بوده که یک ابزار بسیار خوبی را برای کشف سیارات و ستاره ها در اختیار اخترشناسان می گذارد.

منبع : سازمان فضایی اروپا

ترجمه از سایت آسمان کابل