مقالات همه مقالات اقامت طولانی در فضا ضعف استخوان به بار می آورد


اقامت طولانی در فضا ضعف استخوان به بار می آورد

فضانوردانی که چندین ماه را در فضا سپری می کنند با از دست دادن میزان زیاد قوت استخوان با خطر گسستگی یا انکسار استخوان در آینده روبرو می شوند. دو تن از دانشمندان، در نتیجه یک مطالعه بر سر  13 فضانوردی که بیش از 4 تا 6 ماه در ایستگاه بین المللی فضایی سپری نموده بودند، دریافتند که قوت استخوان این فضانوردان بطور اوسط تا 14 درصد کاهش یافته است.

سه اخترشناس بین 20 تا 30 درصد توانایی استخوان خود را از دست داده بودند که این میزان ضعف قوت در استخوان با میزان ضعف استخوان زنان پیر مبتلا به برش استخوان برابر می باشد. این مطالعه برای دانشمندان بصورت یک زنگ خطر بود،  زیرا میزان بیشتر ضعفی که در استخوان فضا نوردان دیده شده به مراتب بالاتر از میزانی بوده که دستگاه های ضعیف تر قبلی نشان داده بود.

جوسی کیاک سرپرست تیم تحقیقاتی جراحی استخوان و پروفیسور انجینیری زیست طبی (Biomedical) می گوید " اگر اقدامات پیشگیرانه ای روی دست گرفته نشود، بعضی از فضانوردان ما با خطر جدی شکستگی استخوان در سالهای بعد از فعالیت مواجه می شوند."

پژوهشگران تا هنوز سعی دارند بفهمند که چرا میحط گرانشی فضا استخوان فضانوردانی را که به مدت طولانی در فضا قرار می گیرند اینقدر ضعیف و شکننده می سازد. اگر چه مطالعات قبلی عمدتأ بر چگالی یا غلظت منرال های استخوان متمرکز بود، این مطالعه برای اولین بار قوت استخوان را ارزیابی می کند.

خانم کیاک و همکاران اش در این مطالعات از یک برنامه جدید کامپیوتری استفاده نمودند که طی 20 سال توسط آنها و 12 عضو مرد مرکز بین المللی فضای ساخته شده بود.  

خانم کیاک می گوید ما در مطالعات مان مشخص نمودیم که ضعف استخوان فضانوردان برای هر ماه خدمت در ایستگاه فضایی بین 0.6 و 0.5 درصد می باشد و این رقم در مقایسه با کاهش ماهانه چگالی منرال استخوان (بین 0.4 تا 1.8 درصد) به مراتب بیشتر است که در مطالعات قبلی دیده شده.

 

پژوهشگران استخوان که بر اثرات اقامت طولانی در فضا تمرکز دارند بیشتر استخوان لگن خاصره و تیر پشت را مورد بررسی قرار می دهند. اقامت طولانی در فضا با تأثیر بیشتر بر استخوان ران، باعث انکسار آن گردیده که اکثرأ به معالجه طولانی و حتی عمل جراحی ضرورت می شود.

 

این گونه اثرات توانایی راه رفتن را از فضا نوردان گرفته و حتی باعث معلولیت طولانی و مرگ می شود. انکسار تیر یا مهره پشت بشمول از دست دادن طول قد، کمر دردی شدید و بدشکلی یا تغییر شکل انسان همه در اثر اقامت طولانی در فضا و نبود قوه جاذبه یا گرانش زمین بوجود می آید. 

نوشته آسمان کابل