مقالات همه مقالات آیا دوست داری اسمت به فضا فرستاده شود؟


آیا دوست داری اسمت به فضا فرستاده شود؟

آیا می خواهی نام ات در فهرست کسانی باشد که به نمایندگی از زمین برای یافتن سیاره دیگر شبیه زمین به فضا فرستاده شود؟ پس همین اکنون با استفاده ازسایت مخصوص سایت رسمی کپلر  نام خود روی یک  dvd ثبت کن که در سفینه فضایی کپلر نصب شده و به فضا فرستاده می شود. بعد از ثبت نام یک تصدیق نامه به شما داده می شود که آن را می توانید از طریق پرینتر چاپ کنید. در ضمن توصیه می شود که خود تصدیق نامه را در کمپیوتر خود حفظ کنید.


 

 کپلر اولین مأموریت فضایی ناسا است که می تواند سیارات کوچک شبیه زمین را در مناطق یا زون حیات منظومه های شمسی دیگر در کهکشان راه شیری کشف کند. ( زون یا منطقه حیات فاصله معینی از یک ستاره است که سیاره در آن منطقه شرایط مناسب برای حیات یعنی آب را در سه حالت دارد). قرار است این سفینه در ماه فبروری 2009 از مرکز فضایی کندی پرتاب شود و نه در مدار زمین بلکه در مداری بدور خورشید با یک دور کامل در 372 روز قرار گیرد. سفینه آهسته آهسته از زمین دور خواهد شد که طی 25 سال تقریبأ به اندازه نیم مدار زمین بدور خورشید، یا 300 میلیون کیلومتر دور تر قرار می گیرد و خورشید را دور می زند که می توان از زمین آن را رصد نمود.

 

فعالیت کپلر به محدوده ای به وسعت 3 هزار سال نوری در کهکشان ما یعنی راه شیری اختصاص داده شده ( قطره کهکشان راه شیری 100 هزار سال نوری می باشد).  

 

 

 

در ضمن بعد از نوشتن نام، می توانید یک پیام ( حد اکثر 500 کلمه) در مورد اینکه به نظر شما چرا این مأموریت مهم است، بنویسید. یک کاپی از DVD حاوی اسامی و پیام ها به انستیتوت ملی هوا و موزیم فضای سیمتسن داده می شود.