مقالات همه مقالات فوران خورشیدی


فوران خورشیدی

اخترشناسان امروز شاهد یک فعالیت غیر معمول و عجیب در قسمت شرقی سطح خورشید می باشند. حتی رصد گران کار کشته از دیدن این پدیده حیرت زده شده و با صدای بلند کلمه "حیرت – " را فریاد می کشند. یکی از این رصد گران بنام لیس کولی، می گوید: "فوران های خورشیدی همیشه شکل فوران آتشفشانی دارند. این پدیده زیبا می تواند نشانه ای از بروز قریب الوقوع یک لکه در سطح خورشید باشد. اطلاعات بدست آمده از تلسکوپ فضایی سوهو نشان می دهد که یک تکان خورشیدی قوی به علت بروز یا فوران مواد در سطح خورشید بوجود آمده است. نظارت ها باعث تمرکز جدید دانشمندان فیزیک خورشیدی به معمای طولانی خورشید گردیده و حتی می تواند روش جدیدی را

 برای مطالعه ستارگان دیگر هم در اختیار آنها قرار دهد. یک چهارم قسمت بیرونی داخل خورشید بصورت دائم همانند یک گرداب کروی شکل گاز های داغ فعالیت دارد. تلاطم مواد در این منطقه امواجی را بوجود می آورد که سطح خورشید را چلیپایی شکل یا درهم و برهم ساخته و باعث می شود تا سراسر خورشید متلاطم و چنان بالا و پائین برود که گویا در هر لحظه قله های بلندی شکل می گیرد و دوباره فرو می ریزد.

 

 

رصد خانه خورشیدی سوهو نشان داد که می تواند یک سفینه فضایی خاص و منحصر بفرد برای مطالعه این پدیده باشد. کشف و مطالعه حرکت های مواج و متلاطمی که در سراسر خورشید جریان دارد، اطلاعات مهمی را در مورد وضعیت درونی خورشید در اختیار ما قرار می دهد. یک گروه از لرزه و جنبش ها بنام "لرزه های 5 دقیقه ای" با موجی به طول 3 میلی هرتز، این پدیده را بصورت دقیق به اثبات رسانده است.

 

بر اساس فکر عرفی، لرزه های 5 دقیقه ای را می توان بصورت صدای ناقوسی در بیابان تصور کرد که شن یا ریگ های برخاسته به علت باد به بدنه آن ایجاد می کند.

کریستوفر کاروف و هانس کیلدسن از دانشگاه ارهوس در دنمارک می گویند: " سگنال یا صدای را که ما شنیدیم شبیه آن است که گویا شخصی گهگاهی به سوی ناقوس می رود و آن را می زند و به ما نشان داد که ما در شناخت اینکه خورشید چگونه کار می کند، چیزی کم داریم".

 

وقتی برای جستجوی عامل اصلی دست بکار شدند، متوجه یک ارتباط غیر معمول با شعله یا زبانه های خورشیدی گردیدند. معلوم شد، زمانیکه تعداد زبانه ها افزایش می یابد، قوت لرزه های 5 دقیقه ای هم بیشتر می شود. به گفته کاروف: " قوت ارتباط چنان زیاد بود که هیچ شکی را برای ما باقی نمی گذارد". ما یکی از پدیده های مشابه را در زمین در پس لرزه های، زمین لرزه های بزرگ می شناسیم. بگونه مثال بعد از زمین لرزه سوماترا – اندامان در سال 2004، در سراسر زمین، امواج سیسمیک ( وابسته به زمین لرزه) درست مانند تکان یک زنگ، برای چندین هفته ادامه داشت.

 

البته این ارتباط، پایان ماجرا نیست. اکنون تحقیق کنندگان باید تلاش ورزند تا میکانیزمی را که باعث بروز لرزه ها شده، دریابند. کاروف می گوید؛ ما مطمئن نیستیم که شعله های خورشیدی، لرزه ها را در سرتاسر خورشید بوجود می آورد. اما در مسئله کلی این ارتباط نشان می دهد که با مشاهده این پدیده در دیگر ستاره ها، رصد گران می توانند آن را به علت بروز زبانه یا شعله ها شاهد باشند. کاروف برای رصد دیگر ستارگان شبیه خورشید، ابزار تخنیکی پیشرفته را در بزرگترین تلسکوپ های زمینی نصب نموده و در چندین مورد لرزه یا چنبش هایی که از شعله های ستارگان بروز می کنند، متوجه شده است.

dessky.blogfa.com