اخبار جهان اخبار جهان جلوه های تازه بهار در مریخ


جلوه های تازه بهار در مریخ

تصاویر جدیدی که ماه گذشته با وضاحت بالا تهیه شده، قطب جنوب مریخ را نشان میدهد که آهسته آهسته نشانه های بهار را آشکار می سازد و این بهار با بهار زمینی شباهت ندارد. تصویر عنکبوت شکل مقابل که همانند یک شبکه به مهم متصل شده، در واقع بعد از گرمایش هوا و ذوب شدن یخ ها در قطب جنوب می باشد. باید گفت این تصاویر مجموعه جدیدی است که این هفته توسط هیریس یا (تصویر بردار وضوح بالای دانشگاه آریزونا) نصب بر مدار گرد اکتشافی مریخ، تهیه شده است. 


 

گاز های زیر سطح کلاهک یخی می تواند در همین جا سالها جاری باشد، اما به تدریج در سطح پراکنده و متلاشی شود.

آنچه که در مریخ اتفاق افتاده به نظر ما به علت فشار گاز های زیر سطح است که کلاهک یخ را در پائین نازک می سازد. در حقیقت گاز های زیر سطح با یافتن شگاف یا فشار ضعیف یخ به شدت به بالا نفوذ نموده و خاک آن قسمت از سطح را می روبد.

 

 

تصویر بعدی، هیریس نشان می دهد که گرد و خاک چگونه توسط فوران گاز به سطح آورده شده و قبل از اینکه بر اطراف دهانه ها بنشیند، تا ارتفاع زیادی به هوا پراکنده می شود. جهت های مختلف فوران گاز نشان دهنده این است وقتی لایه یخ نازک می شود گاز به بیرون فوران می کند و بعد از اینکه آن قسمت دوباره پوشانیده شد، از قسمت های دیگر با فشار متفاوت تر گاز به بیرون فوران می کند.

 

 

بعضی اوقات چندین فوران گاز به صورت همزمان در یک جهت فعال می شود: این تصویر آغاز چنین اتفاق را از نزدیک نشان میدهد.  

 

 

توده های تاریک نشانه خاک بر سطح حفره می باشد. توده های روشنتر و کوچک قسمت جنوبی سطح حفره ها را نشان می دهد. تمام این صحنه که بصورت یک تصویر سوراخ سوراخ می باشد، نشان میدهد که زمانی در این منطقه یخ وجود داشته. وقتی یخ سطح ذوب می شود (البته از یخ مستقیمأ به گاز تبدیل می شود) محیط خالی از خود بر بجا می گذارد و خاک اطراف هم به مرور بر این حفره ها میریزند و آن جا را دوباره پر می کند.

نوشته آسمان کابل از سایت رسمی universetoday.com