اخبار جهان اخبار جهان چطور فضا شما را قدرتمندتر می سازد


چطور فضا شما را قدرتمندتر می سازد

به طور خلاصه می توان انقلاب علمی را در دو کلمه تعریف نمود: مواد داده ای... گالیله به خاطر شجاعت عقلانی و قوه تخیلش شایسته و سزاوار افتخار است. اما چیزی که واقعاً او را از متفکران پیشین جدا می سازد "تلسکوپ" است. برای اولین بار در زمان گالیله داده های واقعاً جدید در دسترس بود. تلسکوپ تنها یک وسیله کمکی برای چشمان ما نیست بلکه وسیله ای کمکی برای مغز نیز هست. وقتی آسمان به کمک آن نظاره می شود انسان می تواد چیزهایی را ببیند که ارسطو حتی خواب آن را هم نمی دید.

و از این رو می توان گفت که قدرتمند شده و درباره طبیعت و ذات هستی نسبت به بزرگترین متفکران گذشته اطلاعات بهتر و بیشتری دارد. همزمان با انقلاب علمی مشخص شد که تفکر عمیق به تنهایی نمی تواند باعث پیشرفت های بسیار زیاد شود مگر اینکه همزمان کیفیت و نحوه دسترسی به داده هایمان را نیز بهبود بخشیم. بهتر دیدن ما را قدرتمندتر می کند. این تفکر در ذهن، دوره عالی برای ارتقاء و بهبود بخشیدن هوش جهانی ما به شمار می رود

پرتاب موفقیت آمیز Herschel و فضاپیمای Planck ، در راستای ارتقای تلسکوپ فضایی هابل بدین معنی است که اخترشناسان جهش بزرگ دیگری در بخش داده ها خواهند داشت. همچنین انتظار می رود تفاوت زیادی در نحوه پیگیری و جستجوی جهان به وجود آید؛ در طرز تفکرمان نیز تغییر اساسی خواهیم داشت.

Herschel ماهواره مادون قرمز بسیار برجسته ای است که به جای رصدخانه Spitzer ناسا قرار خواهد گرفت. آینه 5/3 متری آن بزرگترین آینه ای است که تا کنون پرتاب شده (حداقل به منظور اهداف اخترشناسی- و از بزرگترین ماهواره های جاسوسی خواهد بود). Herschel نسبت به Spitzer امواج مادون قرمز با طول موج های بلندتر را جستجو خواهد نمود، اخترشناسی مادون قرمز را به سمت اهداف جالبتری در کهکشانمان و نیز به دوره های بسیار قدیمی در کهکشان های دور خواهد برد.

Planck نسل بعدی است که تلاش می کند پس زمینه میکروطول موج های هستی را بررسی نماید. باقی مانده تشعشعاتی که چندصد هزار سال پس از Big Bang آزاد شده. در آن زمان جهان برای اولین بار به اندازه ای سرد شد که گاز هیدروژن را تشکیل داد. ماهواره WMAP، در تغییر تصاویر ما از جهان اولیه کمک نمود - تصویری که الان در دسترس است.

آنچه می دانیم این است که علاوه بر مواد معمولی و عادی ، در هستی عناصری از قبیل ماده تاریک و انرژی تاریک) dark matter و dark energy ) نیز هست. Planck به طور ویژه ای این دید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین ما را به این سوال که Big Bang در اوایل چه چیزی تولید کرده نزدیک تر می سازد.

با پرتاب رصدخانه اشعه گاما Fermi در سال گذشته، اولین رصدخانه های قرن بیست و یکم به نمایش گذاشته شد. آنها پس از نسل هابل به عنوان رصدخانه های بزرگ قدم های بعدی هستند که در طول دهه های 1970 و 1980 آماده شده و اساسًا در دهه 1990پرتاب شدند.

ضمناً هابل خود نیز در حال تغییر است تا کاملاً به یک رصدخانه قرن بیست و یکی نزدیک شود. نزدیک به 20 سال پس از پرتابش، در اواسط یک معاینه و بازدید کامل، دو وسیله اصلی و اساسی آن تعمیر و دو وسیله جدید دیگر به آن اضافه شد. یکی از این سخت افزارهای جدید COS یا اسپکتروگراف منابع جهانی است. این وسیله همانند Planck و Herschel تلاش می کند تا به یکی از مهمترین سوالات پایه ای و کلیدی وجودی برسد: ما از کجا آمده ایم؟

سخت است تصور کنیم گالیله تکنولوژی را چگونه می ساخت، اما وی انگیزش پشت این فضاپیماها را درک می کرد: آنها ساخته شدند تا ما را زیرک تر و قوی تر سازند.

 

منبع: www.noojum.com

ترجمه نعیمه موحدی از سایت space.com