اخبار جهان اخبار جهان تقویم 2009 ایستگاه فضایی بین المللی


تقویم 2009 ایستگاه فضایی بین المللی

در بخشی از جشن دهمین سالگرد ایستگاه فضایی بین المللی، آژانس یک تقویم ویژه 2009 را به معلمان و عموم مردم ارائه نمود. تقویم حاوی عکس هایی گرفته شده از ایستگاه فضایی بین المللی است و روزشمار تاریخی ناسا را برمی شمارد. همچنین حقایق جالبی درباره پیچیدگی های بی سابقه پروژه ایستگاه فضایی بین المللی که از 1998 آغاز شده است را به تصویر می کشد.

منبع : noojum.com

ترجمه نعیمه موحدی از esa