اخبار جهان اخبار جهان بخش تازه ای برای ایستگاه فضایی


بخش تازه ای برای ایستگاه فضایی

گنادی پادالکا فرمانده ایستگاه بین المللی فضایی و مایک بارات مهندس پرواز، عملیات پیاده روی فضایی خود را در 8:46 صبح روز جمعه به پایان رساندند. این عملیات به منظور آماده سازی بخشی به نام  Zvezda  برای ورود مدول جدید روسی به ایستگاه فضایی انجام گرفت. این عملیات برای پادالکا هفتمین عملیات و برای بارات اولین پیاده روی فضایی بود. این دو فضانورد آنتن ها را در محل مناسب نصب نموده و اتصالات الکتریکی لازم برای دستگاه Kurs را نیز نصب کردند.


این تجهیزات به منظور آماده سازی ورود MRM 2 یا مدول تحقیقاتی کوچک روسی در اواخر امسال، انجام گرفت.

از آنجایی که تیم های روسی زمینی در حین آنالیز داده های رسیده از لباس های فضایی متوجه مقادیری از دی اکسید کرین شده بودند، شروع این پیاده روی تا 3:52 صبح به تاخیر افتاد. فضانوردان اعلام نمودند که حالشان خوب است.

پادالکا، فضانورد ارشد یا EV I، لباسی با نوارهای قرمز پوشیده بود و بارات، فضانورد EV II لباسی با نوارهای آبی.

دومین پیاده روی داخلی توسط پادالکا و بارات در روز چهارشنبه انجام خواهد گرفت تا مکانیسم اتصال داخلی در مدول خداتی Zvezda برای ورود MRM_2 را دوباره بررسی نمایند.

 

 

مهندس پرواز مایک بارات (چپ) و فرمانده گنادی پادالکا در حال کار  بیرون از ایستگاه فضایی بین المللی. اعتبار تصویر: تلوزیون ناسا

 

 

منبع : www.noojum.com 

ترجمه نعیمه موحدی از سایت رسمی ناسا