اخبار جهان اخبار جهان دورترین کهکشان و ابرسیاه چاله کشف شد


دورترین کهکشان و ابرسیاه چاله کشف شد

دورترین کهکشان شناخته شده که حامل یک ابرسیاه چاله بزرگ می باشد در اوایل تاریخ هستی شکل گرفته است. این کهکشان که به بزرگی کهکشان راه شیری است حدود 12.8 میلیارد سال نوری از ما فاصله داشته و سیاه چاله ای تقریباً به اندازه یک میلیارد برابر خورشید را در خود می پروراند.

رکورد قبلی دورترین کهکشان مربوط به کهکشانی می باشد که در فاصله 12.5 میلیارد سال نوری واقع شده و در 2005 کشف گردید. همچنین دورترین سیاه چاله کشف شده نیز در سال 2007 شناخته شد که در فاصله 13 میلیارد سال نوری  از زمین قرار گرفته است.

یوساک اوتسامی (Yousuke Utsumi) یکی از اعضای تیم اکتشافی و از رصدخانه اخترشناسی ملی ژاپن می گوید: "ما شاهد شکل گیری یک ابرسیاه چاله و کهکشان میزبانش به طور همزمان بوده ایم. این کشف پنجره جدیدی بر روی بررسی تکامل همزمان کهکشان-سیاه چاله در اوایل جهان باز کرده است."

 

بر خلاف سیاه چاله های کوچکتر که در زمان مرگ یک ستاره بزرگ متولد می شوند، منشاء ابرسیاه چاله ها هنوز ناشناخته بوده و به صورت یک راز باقی مانده است. یکی از نظریه های امروزی می گوید این ساختارهای بزرگ از به هم ملحق شدن چند سیاه چاله متوسط به وجود آمده اند.

 

 منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه نعیمه موحدی از سایت علمی esciencenews.com