اخبار جهان اخبار جهان آغاز دوره جدیدی از اکتشافات فضایی


آغاز دوره جدیدی از اکتشافات فضایی

تلسکوپ فضایی هابل ناسا در آغاز دوره جدیدی از اکتشافات فضایی، دوباره شروع به کار می کند و آماده ی افشای جهانی تازه و نفوذ تا عمق بیشتری از فضا است؛ حتی می تواند ستون اصلی هستی را ترسیم نماید. اولین تصاویر به دست آمده از دوربینهای جدید هابل، نتایج شگفت انگیزی از این تلسکوپ را به نمایش درآورد ؛ تصاویری رنگی و با چندین طول موج از کهکشان های بسیار دور، خوشه ی ستاره ای متراکم و یک سحابی به شکل پروانه. بعد از مشاهده ی این تصاویر اختر شناسان هابل را رصدخانه ای دوباره متولد شده نامیدند.


 

با وجود دوربین عکس برداری جدید، هابل می تواند با توجه به وجود طیف مغناطیسی بزرگ، کهکشان ها، خوشه های ستاره ای و دیگر اجرام را ببیند.

همچنین دستگاه های جدید بر روی تلسکوپ نسبت به نور بسیار حساس تر بوده و در مقایسه با دستگاه های قبلی کارایی بهتری داشته و در زمان نیز صرفه جویی بیشتری خواهد شد.

 

اخترشناسان ناسا این دستگاه های جدید را در طی عملیات سرویس دهی به شاتل فضایی در می 2009 نصب کردند. با وجود هابل می توان تا اعماق بیشتری از فضا کاوش نمود؛ تولد سیارات و دیگر ستارگان، عملکرد انرژی تاریک و همچنین ساختار و چگونگی بوجود آمدن جهان های دیگر را مشاهده کرد.

 

منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه وجیهه موحدی سایت علمی ScienceDaily

 

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ اینجا کلیک کنید

 تولد پروانه (Butterfly) از مرگ سحاب NGC 6302. ( اعتبار تصویر: ناسا/ ESA / تیم SM4 ERO هابل)