اخبار جهان اخبار جهان ثبت پروژه های عظیم فضايي توسط ژاپني ها


ثبت پروژه های عظیم فضايي توسط ژاپني ها

گاهی اوقات دنیای واقعی و اتفاقات روزمره حتی از رویا و تصورات بسیاری از ما انسان ها نیز پیشی می گیرد. "انرژی" .بله، این واژه که به دفعات آن را شنیده اید یکی از مهمترین نیازهای انسان در کره زمین بوده و مشکلات حاصل از کاهش منابع سوختی و انرژی روز به روز در حال افزایش است. محققین و دانشمندان زیادی برای پیدا نمودن روش های جدیدی که بتوانند برطرف کننده نیازهای سوختی در کره زمین باشد در تلاشند و اینبار ژاپنی ها طرحی باورنکردنی ارائه داده اند!

نظرتان درباره يك جمع كننده خورشيدي بر سطح ماه كه قادر است انرژي را به زمين انتقال دهد چيست؟! اين طرح که "لونا رینگ" خوانده می شود توسط يك كمپاني ژاپني 200 ساله ارائه شده است. اين كمپاني با نام شي مي زو Shimizu)) به خاطر تكنولوژي هاي آينده و ارتقاء ساختارهاي گوناگون به خود مي بالد. در مورد لونا رينگ بايد گفت در واقع مجموعه اي از سلولهاي خورشيدي است كه قادر خواهد بود همانند يك كمربند در طول تمام 11000 كيلومتر خط استواي ماه قرار گرفته و يك دستگاه انتقال ليزري٬ يك پرتو ليزر متراكم پر انرژي را به سوي ايستگاه هاي دريافت كننده روي زمين خواهد فرستاد.

 

 
 

 

این پروژه همراه با هتل هايی در حال چرخش٬ پاگاه هاي قمري٬ ابرشهرهاي هرمي و بسياري چيزهاي ديگر می باشد.

 

انرژي جمع آوري شده در سطح ماه به زمين انتقال داده خواهد شد. (اعتبار تصوير: شي مي زو/ Shimizu)

 

 

براي اينكه اين پروژه موفق شود تيم هايي از فضانوردان مجبور خواهند بود عمليات روباتيکي را در سطح ماه انجام دهند. بنابراين به يك پايگاه قمري نياز خواهند داشت. شي مي زو طراحي آن را مد نظر قرار داده.

 

 

يك پايگاه قمري پيشنهادي كه از ساختارهاي شش وجهي ساخته شده است. (اعتبار تصوير: شي مي زو/ Shimizu)

 

پايگاه هاي قمري با استفاده از بتن هاي ساخته شده از مواد و ترکیبات قمري ساخته خواهند شد. ساختارهاي شش وجهي اجازه گسترش هاي بعدي را از همه جهت فراهم خواهند ساخت. سيستم هاي ساختاري غير بشري در محيط خشن ماه قابل اعتماد خواهند بود. كاربرد ساختارهاي خود جمع كننده با استفاده از سيستم هاي غشايي و هوا-باد طول موج هاي نوري را شناسايي كرده و هزينه انتقال را كاهش مي دهد. شي مي زو همچنين در حال آماده سازي تكنولوژي هاي روباتيكي است كه قادر باشد در پايگاه هاي قمري به كار گرفته شود. اين كار باعث مي شود خطرات فعاليت هاي انساني به حداقل برسد.

 

 

براي ماموريت هاي انساني بلند مدت، قسمت جلويي پايگاه بايد طوري طراحي شود كه گراويته آن G6/1 باشد.

سخنگوي شركت شي مي زو مي گويد: آنها بيش از 200 سال است كه ساختارهاي تكنولوژيكي را جمع كرده اند و خوشحال خواهند شد كه آنها را براي افق هاي جديدي در ماه به كار برند. و اين درحالي است كه هنوز تحقيق و توسعه در بخش هاي ساختاري، مواد، سيستم هاي بنيادي و طراحي پايگاه هاي قمري ادامه دارد.

 

 

 

آسانسور هتل فضايي، 240 كيلومتر بالاي زمين. (اعتبار تصوير: شي مي زو/ Shimizu)

 

شي مي زو يك هتل فضايي مد نظر دارد كه شامل يك آسانسور فضايي، تقريباً به طول 240 كيلومتر است تا به راحتي از زمين قابل دسترسي باشد. (ساخت يك آسانسور فضايي آسان نخواهد بود). اين ساختار پيچيده بزرگ از چندين بخش تشكيل خواهد شد از جمله لابي، رستوران و فضاهايي براي تفريح.

 

تصوير يك ابرشهر هرمي شكل كه 2000 متر ارتفاع دارد. (اعتبار تصوير: شي مي زو/ Shimizu)

 

شي مي زو همچنين به دنبال اين است كه چگونه مي توان بر روي زمين بناهايي را ساخت كه بتوان در اقيانوس، مردم و ساختمان ها را درون آن جاي داد. ابرشهر هرمي، شهري است كه به تنهايي يك ميليون نفر را در خود جاي مي دهد. ساختار اوليه آن يك مجموعه از واحدهاي هشت وجهي است كه شامل يك ميله از جنس مواد سبك وزن نظير فيبرهاي كربني است. اين پروژه يك پروژه بي نظير از نظر مقياس و ابعاد خواهد بود.

 

جزاير سبز شناور به همراه شهرهايي در هوا. (اعتبار تصوير: شي مي زو/ Shimizu)

 

اين روستاهاي شناور سبز رنگ شبيه زنبق بزرگ شناور در آب است. شي مي زو مي خواهد چنين شهرهايي را خلق كند تا درست مانند يك زنبق عمل كرده و CO2 را مانند يك گياه جذب كند. همچنين با استفاده از ديگر تكنولوژي هاي محيطي به يك سيستم كربن منفي دست يابد. نيروي خورشيدي و منابعي از اقيانوس، مواد زايد را به انرژي تبديل كرده و باعث مي شود تا شهر شناور به كارايي 100 درصد دست يابد.

 

منبع : سایت نجوم ایران

ترجمه نعیمه موحدی از NewScientist /Shimizu