کتاب و نرم افزار کتاب های نجوم


کتاب

دانلود کتاب The Poincare Conjecture

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

The Poincare Conjecture In Search of the Shape of the Universe

حدس پوانکاره در جستجو از شکل جهان

 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 08:16 ) ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب The Universe before the Big Bang

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

The Universe before the Big Bang

جهان قبل از بیگ بنگ

 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 08:18 ) ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب The Three Body Problem

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

The Three Body Problem

مشکل سه-پیکر

 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 08:22 ) ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب Thermodynamic Universe

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

Thermodynamic Universe / Exploring the Limits of Physics

جهان ترمودینامیکی/ بررسی محدودیت های فیزیک

 

آخرین بروز رسانی ( پنجشنبه, 12 مرداد 1391 ساعت 08:24 ) ادامه مطلب ...
 
صفحه 31 از 33