کتاب و نرم افزار کتاب های نجوم


کتاب

دانلود کتاب Colour Atlas of the Universe

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

Colour Atlas of the Universe

اطلس رنگی کیهان

 

ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب Deep Sky Wonders

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

Deep Sky Wonders

شگفتی های اعماق آسمان 

 

ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب Deep-Space Probes

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

Deep-Space Probes, To the Outer Solar System and Beyond

کاوشگر اعماق فضا، سفری فراتر از منظومه شمسی

 

ادامه مطلب ...
 

دانلود کتاب Detection and Characterization of Extrasolar Planets

برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

Detection and Characterization of Extrasolar Planets

شناسایی و برسی خواص سیارات فراخورشیدی

 

ادامه مطلب ...
 
صفحه 6 از 33