دیکشنری آ آرایۀ خیلی بزرگ (Very Large Array)


آرایۀ خیلی بزرگ (Very Large Array)

آرایۀ خیلی بزرگ، یک رادیو تلسکوپ است. اين تلسكوپ داراي 27 آنتن بشقابي مي‌باشد كه هر كدام آنها داراي 25 متر قطر هستند. اين آنتن‌هاي بشقابي به نحوي به هم متصل شده‌اند كه مي‌توانند جزئيات دقيقي را از منابع راديويي بدهند. آنها به شكل Y مرتب گرديده‌اند. هر يك از سه بازوي آرايه خيلي بزرگ به طول 21 كيلومتر است. اين تركيب قدرت لازم براي ديدن جزئياتي را مي‌دهد؛ در حالي كه تلسكوپ نوري براي ديدن اين جزئيات، به قدر كافي بزرگ نيست. آرايه خيلي بزرگ در سوكورو نيومكزيكو در ايالات متحده امريكا قرار دارد.

منبع : www.noojum.com