دیکشنری آ آنتن ياگي (yagi antenna)


آنتن ياگي (yagi antenna)

آنتن ياگي نوعي آنتن است كه براي دريافت امواج راديويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. گروه‌هاي آنتن‌هاي ياگي معمولاً در اخترشناسي راديويي تحت عنوان قسمتي از يك تلسكوپ راديويي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. يك آنتن ياگي از تعدادي ميله‌هاي كوچك كه به طور موازي نسبت به يكديگر مرتب شده‌اند، تشكيل يافته است. متداول‌ترين آنتن ياگي را كه مي‌توان ديد، يك آنتن تلويزيون است. منبع : www.noojum.com