دیکشنری ا افروديت ترا (Aphrodite Terra)


افروديت ترا (Aphrodite Terra)

افروديت ترا، بزرگترين ناحيه مرتفع روي سطح سياره زهره است. اين ناحيه نزديك خط استوايي اين سياره واقع شده است و حدوداً به اندازه قاره آفريقا در روي زمين است. قسمت‌هاي مركزي و شرقي آن با يك شيار بسيار بزرگ تقسيم شده است.

ارتفاع كوه‌هاي افروديت ترا حدوداً 1800 متر مي‌باشد.

منبع :  www.noojum.com