دیکشنری ا اشعه كيهاني (cosmic rays)


اشعه كيهاني (cosmic rays)

اشعه‌هاي كيهاني ذراتي با انرژي بسيار بالا هستند. آنها تقريباً با سرعت نور در فضا حركت مي‌كنند و در تمامي اوقات با جو اطراف زمين از تمام جهات برخورد مي‌كنند. بعضي از اشعه‌هاي كيهاني با انرژي پايين، از خورشيد يا انفجارهاي ابر نواختري گسيل مي‌شوند.

يك اشعه كيهاني با انرژي بالا ممكن است يك ميليون ميليون مرتبه انرژي بيشتري نسبت به يك اشعه كيهاني با انرژي پايين داشته باشد.

منبع :  www.noojum.com