دیکشنری ا اثر حلقه الماس (diamond ring effect)


اثر حلقه الماس (diamond ring effect)

اثر حلقه الماس مرحله‌اي در يك خورشيد گرفتگي كامل است. اين اثر براي ثانيه‌هايي درست قبل و بعد از پوشيدگي كامل سطح خورشيد قابل رويت است. اثر حلقه الماس هنگامي اتفاق مي‌افتد كه قسمتي كوچك و باريك ولي درخشان از خورشيد، در امتداد شكاف‌ها و دره‌هاي واقع در ماه مي‌درخشد. اين اتفاق مانند برق زدن يك حلقه الماس است.

دانشمندان عكس‌هايي از اثر حلقه الماس گرفتند.

منبع :  www.noojum.com