دیکشنری ا اودیسه (Odyssey)


اودیسه (Odyssey)

اودیسه، نام ناوفرماندهی در مأموریت فضایی آپولو 13 ایالات متحده به ماه  بود. این مأموریت فضایی به دلیل یک انفجار به هدف خود نرسید؛ اما اودیسه سه فضانورد را به سلامت به زمین بازگرداند.

اودیسه در 11 آوریل 1970 میلادی پرتاب گردید و شش روز را در فضا گذراند.

منبع :  www.noojum.com