دیکشنری ر رصدخانه‌هاي آسترو-1 ، آسترو – 2 (Astro-1-2 observatories)


رصدخانه‌هاي آسترو-1 ، آسترو – 2 (Astro-1-2 observatories)

رصدخانه‌هاي آسترو -1 و آسترو – 2 توسط آژانس فضايي اروپا (ESA) ساخته شده‌اند. اين رصدخانه‌ها قسمتي از حمل بار آزمايشگاه فضايي بودند كه توسط شاتل فضايي ايالات متحده به فضا فرستاده شدند. آسترو-1 چهار تلسكوپ مجزا حمل كرد كه سه تاي آنها براي اخترشناسي ماوراء بنفش و يكي ديگر براي اخترشناسي اشعه x مورد نظر بود. اين رصدخانه‌ها، ستارگان داغ، بقاياي ابرنواخترها، كهكشان‌ها و دورترين كوازارها را مورد مطالعه قرار داد.

رصدخانه آسترو – 2احتمالاً بدون تلسكوپ اشعه x به فضا فرستاده خواهد شد.

منبع :  www.noojum.com