دیکشنری ر رصدخانۀ منوکا (Mauna Kea Observatory)


رصدخانۀ منوکا (Mauna Kea Observatory)

رصدخانۀ منوکا، رصدخانه ای در هاوایی، در ایالات متحدۀ امریکاست. این رصدخانه در بالای یک کوه آتشفشان قدیمی که هوای آن صاف و خشک است، ساخته شده است. در رصدخانه منوکا هم تلسکوپ نوری و هم تلسکوپ مادون قرمز وجود دارد.

بزرگترین تلسکوپ مادون قرمز در منوکا است.

منبع :  www.noojum.com