دیکشنری ر رصدخانه (observatory)


رصدخانه (observatory)

رصدخانه مکانی است که در آن اخترشناسان اجرام موجود در فضا را با استفاده از تلسکوپ های بسیار بزرگ مورد مطالعه قرار می دهند. تلسکوپ های نوری تصاویر و عکس هایی را از اجرام مورد مطالعه تهیه می کنند. رادیو تلسکوپ ها، سینگال رادیویی را از فضا دریافت و ضبط می نمایند.

برخی از رصدخانه ها اطلاعات فرستاده شده به زمین را از ماهواره ها جمع آوری می کنند.

منبع :  www.noojum.com