دیکشنری س ستارۀ تیکو (Tycho's Star)


ستارۀ تیکو (Tycho's Star)

ستارۀ تیکو، یک ستاره نیست؛ بلکه یک ابرنواختر در صورت فلکی ذات الکرسی می باشد و در درخشان ترین موقعیت خود در هنگام روز هم می تواند دیده شود. ستارۀ تیکو منبعی از اشعه X و منبعی قدرتمند از امواج رادیویی است. ستارۀ تیکو در سال 1572 میلادی کشف گردید.

ستارۀ تیکو توسط اخترشناس دانمارکی تیکو براهه پیدا شد.

منبع :  www.noojum.com