دیکشنری س ستاره دوتايي (ستاره مضاعف) binary star


ستاره دوتايي (ستاره مضاعف) binary star

ستاره دوتايي يك جفت ستاره‌اند كه به دور يك مركز مشترك حركت مي‌كنند. اين ستاره‌ها در كنار يكديگر باقي مي‌مانند، چون آنها در مسيرهاي غير مدور يعني بيضوي به طرف هم جذب مي‌شوند. ستاره‌هاي دوتايي و چندتايي در كهكشان ما بسيارند.

سيروس (شباهنگ) يك ستاره دوتايي معروف است.

منبع :  www.noojum.com