دیکشنری س ساکیگاک (Sakigake)


ساکیگاک (Sakigake)

ساکیگاک، یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ژاپن پرتاب گردید. این فضاپیما برای جمع آوری اطلاعات راجع به دنباله دار هالی طراحی گردید. ساکیگاک از کنار این دنباله دار در سال 1986 میلادی پرواز کرد. این فضاپیمای تحقیقاتی اطلاعاتی راجع به میدان مغناطیسی این دنباله دار جمع آوری کرد و عکس هایی با یک دوربین ماوارء بنفش گرفت.

ساکیگاک معادل ژاپنی کلمه پیشتاز است.

منبع :  www.noojum.com