دیکشنری ف فاصله ستارگان (distances of the stars)


فاصله ستارگان (distances of the stars)

فاصله ستارگان از زمين بسيار زياد است. خورشيد فقط 150 ميليون كيلومتر از زمين فاصله دارد. ولي نزديكترين ستاره به زمين بعد از خورشيد، پروكسي‌ها قنطورس در منظومه آلفا قنطورس است. اين ستاره 26/4 سال نوري يا 40 ميليون ميليون كيلومتر از زمين فاصله دارد. فواصل ستارگاني كه تا حدود 300 سال نوري از زمين فاصله دارند، توسط پارالاكس (اختلاف منظر) پيدا مي‌شوند.

فواصل برخي از ستارگان دوردست خيلي نامشخص است.

منبع :  www.noojum.com