دیکشنری ک کهکشان (Galaxy)


کهکشان (Galaxy)

کهکشانی که با G بزرگ نشان داده می شود، روشی است برای اشاره دانشمندان به کهکشانی که خورشید به آن تعلق دارد. این کهکشان در شب تحت عنوان راه شیری دیده می شود. راه شیری کهکشانی مارپیچی است که حدود 200 میلیار ستاره را در خود جای داده است. خورشید و منظومۀ شمسی در فصله ای در حدود 28000 سال نوری از مرکز کهکشان به روی یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار دارند.

در حدود 220 میلیون سال طول می کشد تا خورشید یکبار به دور مرکز کهکشان بچرخد.

منبع :  www.noojum.com