دیکشنری م مریخ (Mars)


مریخ (Mars)

مریخ سیاره ای در منظومۀ شمسی است. مریخ چهارمین سیارۀ نزدیک به خورشید است. چهار تا از فضاپیماهای مارینر از کنار مریخ عبور کردند و سفینه های وایکینگ 1 و 2 بر روی سطح آن فرود آمدند. مناطق قطبی مریخ توسط پوشش هایی نازک از یخ که از آب و دی اکسید کربن منجمد شده است، پوشیده می باشد. ابرها معمولاً در جو آن دیده می شوند و بادهایی شدید باعث طوفان های شن عظیمی در آن می شوند. صخره های روی سطح مریخ مملو از آهنی هستند که آهن آنها زنگ زده می باشد. این صخره ها باعث قرمز شدن رنگ این سیاره گردیده اند. تا کنون هیچگونه حیاتی بر روی مریخ یافت نشده است.

دانشمندان معتقدند که هستۀ مریخ از آهن ساخته شده است.

منبع :  www.noojum.com