دیکشنری م میر (Mir)


میر (Mir)

میر نام یک ایستگاه فضایی شوروی بود که در سال 1986 میلادی به فضا پرتاب شد. میر به گونه ای طراحی گردیده بود که گروه آن و دانشمندان می توانستند چندین ماه متوالی در این ایستگاه زندگی کنند. فضاپیما می توانست با میر ملاقات کند و غذا، سوخت و بازدید کننده برای آن ببرد.

میر به دانشمندان اجازه انجام آزمایش هایی در یک مدت زمان طولانی را می داد.

منبع :  www.noojum.com