دیکشنری و وانگارد (Vanguard)


وانگارد (Vanguard)

وانگارد، نام مجموعه ای از راکت ها بود که توسط ایالات متحدۀ امریکا در اواخر دهۀ 1950 میلادی ساخته شد. امریکایی ها امیدوار بودند که وانگارد بتواند یک  ماهواره را در طول سال 1957 میلادی، سال ژئوفیزیکی بین المللی در مدار قرار دهد. اولین پرتاب های وانگارد با شکست مواجه شد ولی پس از آن یک راکت وانگارد، ماهوارۀ کوچکی را در 17 مارس 1958 میلادی در مدار قرار داد. دو پرتاب موفق دیگر قبل از پایان یافتن وانگارد صورت گرفت.

وانگارد یک راکت سه مرحله ای بود.

منبع :  www.noojum.com